Akademik Kadro

Akademik kadro listeleri, unvanlara göre ve aynı unvandaki isimler alfabetik olacak şekilde sıralanmaktadır.

Görsel, İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölümü

Vekil Bölüm Başkanı Dr.Öğr.Üyesi ENGİN UĞUR

Malzeme ve Malzeme İşleme Teknolojileri Bölümü

Bölüm Başkanı Prof.Dr. AYDIN TAVMAN

Tasarım Bölümü

Akademik kadro listeleri, unvanlara göre ve aynı unvandaki isimler alfabetik olacak şekilde sıralanmaktadır.