Akademik


http://aves.istanbul.edu.tr/Kalite Kurulu

Etik Kurulu

Kriter İnceleme Komisyonu

Kurum İçi Eğitim Komisyonu

Yüksekokul Tanıtım Etkinlikleri Komisyonu

Yayın Kurulu

Akreditasyon Komisyonu

Üniversite-Sanayi İşbirliği Komisyonu

Yüksekokul Enerji Komisyonu

Fiziksel Yapı Geliştirme Komisyonu

Stratejik Planlama Takımı

Müfredat Geliştirme Komisyonu

Sosyal Sorumluluk Projeleri Komisyonu

Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Komisyonu

Mezunlarla İletişim ve Kariyer Komisyonu

Farabi Birim Koordinatörlüğü

Mevlana Birim Koordinatörlüğü

Erasmus Birim Koordinatörlüğü