Hakkımızda

İstanbul Üniversitesi’nde Ön Lisans Eğitimi, 1985 yılında İstanbul Meslek Yüksekokulu adı altında kurulan Bilgisayar Programcılığı Programı ile başlamıştır.​

1986 yılında Veteriner Fakültesi binalarında eğitim veren Dericilik Programı, 1987 yılında Dünya Bankası desteği ile Elektrik ve Makine Programları kurulmuş, 1988’de yine destek alınarak İklimlendirme ve Soğutma, Kontrol Sistemleri Teknolojisi, Endüstriyel Elektronik ve Haberleşme Programları eğitime başlamıştır.

1988’de İ.Ü. İstanbul Meslek Yüksekokulu; Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu olarak ikiye ayrılmış, Turizm programı dışındaki bütün programlar Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu’na bağlanmıştır. 1989 yılından itibaren ise İ.Ü. Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Avcılar Kampüsü’ndeki yeni binasında eğitime başlamıştır. 2002 yılına kadar geçen süre içerisinde Yüksekokulumuzdaki programların sayısı artarak 18 örgün ve 8 ikinci öğretim olmak üzere toplam 26 programa ulaşmıştır.

2002 yılından itibaren Bilgisayar Programcılığı ve Programlama, Elektrik, Elektronik Haberleşme, Endüstriyel Elektronik, Endüstriyel Otomasyon, İklimlendirme ve Soğutma, Makine, Otomotiv Programlarında eğitim yeniden düzenlenerek, MEB-YÖK Meslek Yüksekokulları Program Geliştirme Projesi kapsamında hazırlanan eğitim planlarına uygun hale getirilmiştir.

2002 yılında Yüksekokulumuz bünyesinde METEB çerçevesinde kurulan Elektrik Programı (Alibeyköy – ikinci öğretim), Elektrik Programı (Gültepe – ikinci öğretim), Endüstriyel Elektronik Programı (Bayrampaşa – ikinci öğretim), Kimya Programı (Bayrampaşa – ikinci öğretim), Plastik Teknolojisi Programı (Bayrampaşa – ikinci öğretim), Makine – Resim Konstrüksiyon Programı (Avcılar – ikinci öğretim), Çocuk Gelişimi Programı (Bakırköy – ikinci öğretim) eğitime başlamıştır. Ancak 2002-2003 eğitim öğretim yılında METEB kapsamındaki eğitim veren Makine – Resim Konstrüksiyon Programı ve 2003–2004 Eğitim öğretim yılında Elektrik Programı (Gültepe), 2005-2006 eğitim öğretim yılında ise Kimya, Plastik Teknolojisi, Endüstriyel Elektronik (Bayrampaşa), Elektrik (Alibeyköy) ve Çocuk Gelişimi (Bakırköy) ikinci öğretim programları idari uyumsuzluklar ve personel yetersizliği nedeniyle kapatılmıştır. 2006–2007 Eğitim öğretim yılında bu programlara öğrenci alınmamıştır.

2004 yılında Matbaacılık Programının adı, Tasarım Basım ve Yayımcılık Programı, Kontrol Sistemleri Teknoloji Programı, Endüstriyel Otomasyon, Haberleşme Programının adı Elektronik Haberleşme Programı olarak değişmiştir.

2009-2010 Eğitim öğretim yılında Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi uyum çalışmaları kapsamında, YÖK kararları gereği, Yüksekokulumuzdaki Program isimleri ISCED (International Standard Classification of Education) bölüm kodlarına göre yeniden düzenlenmiştir.

Ülkemizde son yıllarda hızla gelişen bazı sektörlerin talepleri doğrultusunda, eğitimli eleman ihtiyaçları dikkate alınarak, Yüksekokulumuzda İstanbul Üniversitesi ve TASEV (Türkiye Ayakkabıcılık Sektörü Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı) arasında 16.01.2009 tarihinde yapılan Protokol gereği 2009-2010 Eğitim yılında eğitime başlayan Ayakkabı Tasarım ve Üretimi Programı ile THY arasında yapılan ön protokol gereği 2009-2010 Eğitim öğretim yılında eğitime başlayan Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri ve Uçak Teknolojisi Programları eğitime başlamıştır. 2018-2019 Eğitim yılında ise Grafik Tasarımı Programı eğitime başlamıştır. Yüksekokulumuzda halen 21 örgün, 9 gece programı eğitim öğretime devam etmektedir.

Yüksekokulumuz 2017-2018 Eğitim ve öğretim yılı bahar döneminden itibaren Büyükçekmece Yerleşkesinde öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.

İÜC Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu teknik eğitimde öncü olmuş bir geçmişe sahiptir ve modern eğitim malzemeleri ile donatılmış bulunmaktadır. Öğrenciler burada iyi bir şekilde yetişip, meslek sahibi olarak mezun olmaktadırlar. Şimdiye kadar mezun olan öğrenciler, staj yapmak için gittikleri yerlerde, öğrenci iken iş bulmaktadırlar. Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu kuruluş amacına uygun olarak, ihtiyaç duyulan kaliteli insan gücünü yetiştirmeye devam edecektir.


MİSYONUMUZ

Endüstrinin ihtiyaç duyduğu alanlarda, uluslararası düzeyde teorik ve uygulamalı eğitim almış, tercih edilen, mesleki teknik elemanlar yetiştirmektir.

 

VİZYONUMUZ 
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nu  öncü ve örnek, küresel boyutta bir marka haline getirmektir.

 

İLKELERİMİZ 
Kaliteyi aramak ve desteklemek
Bilimsellik
Katılımcılık
Yenilikçilik
Evrensellik

 • Kalite Politikası

 • Doğu ile Batıyı, geçmişle geleceği buluşturan, evrensel değerleri ve etik kuralları benimsemiş yönetimi ve çalışanlarıyla, insanlığın maddi ve manevi mutluluğu için insan hakları ve evrensel demokrasi ilkeleri doğrultusunda, çağdaş bir yaşam düzeyinin sağlanmasına öncülük eden ve bunu ilke edinen, ülkemizin ilk ve en büyük üniversitesi olarak;

  • Yönetim, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, idari ve destek ile topluma hizmet süreçlerinde; “Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi”ni benimseyen, uygulayan ve etkinliğini sürekli iyileştiren,
  • Ulusal ve uluslararası kurumlarda öncelikle tercih edilen mezunlar yetiştiren,
  • Mezunları ile işbirliği içinde olan ve ilişkilerini sürekli geliştiren,
  • Çağdaş ve üretime yönelik bilgi ve teknoloji üreten,
  • Ulusal ve uluslararası alanda etkili, rekabetçi ve sonuç alıcı işbirlikleri geliştiren,
  • Küreselleşen dünyanın değişen şartları doğrultusunda, paydaşlarımıza değer katan yenilikler yapabilen,
  • Çalışanlarını takım ruhu ile başarıya odaklayan, destekleyen ve tüm potansiyellerini kullanabilmelerini güvence altına alan,
  • Tüm paydaşların şimdiki ve gelecekteki beklentilerini dikkate alan ve gerekli planlamayı yapabilen,
  • Sivil Toplum Kuruluşları, özel ve kamu kurumları ile karşılıklı faydaya dayalı bilgi transferinde bulunan,
  • Öğrencilerine ve çalışanlarına güvenli, sağlıklı ve huzurlu bir çalışma ortamı sağlayan,
  • Sosyal sorumluluklar kapsamında projeler üreten ve yürüten,
  • Toplumun vicdanı ve sesi olma sorumluluğu ile hareket eden,
  • Sürdürülebilir kalkınma ilkesiyle, gelecek nesillere yaşanılabilir bir doğa ve çevre bırakmayı temel anlayış kabul eden ve geleceği tasarlayan, dünyanın önde gelen üniversitelerinden birisi olmak “Kalite Politikamız” dır.